Szanowni Użytkownicy!
Informujemy, że została uruchomiona nowa przeglądarka danych z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
Dane w dotychczasowej przeglądarce EGBiL nie będą aktualizowane.
W razie jakichkolwiek problemów z aplikacją proszę o telefoniczny kontakt z administratorem systemu - (42) 637-48-93.
Nowa przeglądarka
Dotychczasowa przeglądarka