Szanowni Użytkownicy!
Informujemy, że została uruchomiona nowa przeglądarka danych z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
Nowa przeglądarka
Na prośbę dyrektorów wydziałów UMŁ dotychczasowa przeglądarka będzie działała do czasu zakończenia szkoleń z nowej przeglądarki, tj. do dnia 28.07.2017.
Przypominamy, że dane w dotychczasowej przeglądarce EGBiL nie są aktualizowane.
Dotychczasowa przeglądarka
W razie jakichkolwiek problemów z aplikacją proszę o telefoniczny kontakt z administratorem systemu - (42) 278-68-23.