Szanowni Użytkownicy!
Informujemy, że została uruchomiona nowa przeglądarka danych z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
Nowa przeglądarka
Na prośbę dyrektorów wydziałów UMŁ dotychczasowa przeglądarka dostępna jest wyłącznie w celach poglądowych.
Informujemy, że dane w starej Przeglądarce EGBiL są NIEAKTUALNE.
Dotychczasowa przeglądarka
W razie jakichkolwiek problemów z aplikacją proszę o telefoniczny kontakt z administratorem systemu - 42-272-68-23.