Szanowni Użytkownicy!
Informujemy, że została uruchomiona nowa przeglądarka danych z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
Przeglądarka i.EGiB
W razie jakichkolwiek problemów z aplikacją proszę o telefoniczny kontakt z administratorem systemu - 42-272-68-23.
Na prośbę dyrektorów wydziałów UMŁ dotychczasowa przeglądarka dostępna jest wyłącznie w celach poglądowych.
Informujemy, że dane w starej Przeglądarce EGBiL od dnia 30.03.2017 są NIEAKTUALNE.
NIEAKTUALNA, stara przeglądarka